ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : เธ—เธธเธ™เน€เธฃเธตเธขเธ™เธŸเธฃเธตเนƒเธ™เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ
:   มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:   สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า
:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ
:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1
:   แบรนด์ให้ทุนวิจัยทางสมอง มอบทุนสนับสนุนนักวิจัยไทย 500,000 บาท
:   วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย มอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี
:   มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 ทุน
:   ทุนมูลนิธิเอสซีจี มอบให้นักเรียนระดับ ม.1 -ปริญญาตรี
:   กระทรวงพาณิชย์ ประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา
:   สถาบันพระบรมราชชนก คัดเลือกข้าราชการรับทุนพัฒนาอาจารย์ รวม 59 ทุน
:   สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครนักเรียน แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
:   บริษัท นันทวัน จำกัด มอบทุนการศึกษาไทย โอบายาชิ 5 ทุน
:   กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
:   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คัดมอบ 80 ทุนปริญญาตรี
:   สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557
:   บริษัทโตชิบา ประเทศไทย จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา
:   โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน ประกาศนียบัตร และบัตรทุนการศึกษา
:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
:   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
:   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครพร้อมมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
:   โครงการพัฒนานักวิจัย (พวอ.) สนับสนุนทุนการวิจัย ปริญญาเอก รอบ 2
:   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมทุนการศึกษา
:    สำนักงานประกันสังคม ให้ทุนการศึกษาแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง
:   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มอบทุนการศึกษาภายในประเทศ
:   บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มอบทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป
:   ศูนย์ซีมีโออินโนเทค รับสมัครประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล
:   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนแจ้งเกิดปีการศึกษา 2556
:   ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์
:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
:   มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทุนเรียนฟรี อบรมหลักสูตร
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
---------- Best veiw with 1024 x 768 pixels window.-----------

Watta Classifieds Company Limited. All Rights Reserved.2004
ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ elearneasy.com เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
กรณีต้องการประชาสัมพันธ์ในเชิงการศึกษาที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้ารบกวนช่วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ด้วย


บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Contact Us webmaster@elearneasy.com Tel : 0-2422-8134 กองบรรณาธิการ การศึกษาวันนี้ โทร. 0-2422-8134-5
ติดต่อฝ่ายโฆษณา elearneasy.com
ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2422-8058 , 0-2422-8172 , 0-2422-8223 , 0-2422-8245

ติดต่อฝ่ายการตลาด elearneasy.com
โทร. 0-2422-8008 ,0-2422-8059 ,0-2422-8385
tracker   website monitoring