ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
:: โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
พัฒนาความรู้ ควบคู่ความพร้อมระดับปฐมวัย

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

         เกือบ 4 ทศวรรษมาแล้วที่โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเปิดดำเนินการสอนระดับปฐมวัยเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาล โดยพัฒนาความรู้ การศึกษา การเป็นผู้นำในสังคมให้กับเยาวชนไทย ด้วยชื่อเสียงในการดูแลนักเรียน ให้ความอบอุ่นกับลูกศิษย์ประดุจญาติสนิทในครอบครัว ด้วยหลักสูตรบูรณาการด้านวิชาการผสม เตรียมความพร้อมของเด็ก ๆ ทำให้โรงเรียนเสสะเวชวิทยาได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนผู้นำในการสร้างนักเรียนระดับปฐมวัย  ปัจจุบันโรงเรียนเสสะเวชวิทยาได้พัฒนาและขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาด้านวิชาการ จนได้รับรางวัลมากมาย 
         สำหรับการพัฒนาผู้สอน ที่โรงเรียนเสสะเวชวิทยาได้ทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดโครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดทดลองการใช้หลักสูตร English Program สำหรับระดับประถมศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องอำนวยความสะดวก พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ติดเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา ระบบการเตรียมนักเรียนอนุบาลให้รู้จักการใช้ห้องสมุดอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งครูไปศึกษาดูงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูมาตลอด สำหรับผู้ที่สนใจต้องการพาบุตรหลานสมัครเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อได้ที่    โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 45/40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์    0-2411-1506, 0-2411-2357, 0-2412-0624-5, 0-2411-2755 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  หลักสูตรอินเตอร์ มาตรฐานอังกฤษ   ...
  โครงการ IEP ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านจินตนาการ (Constructivism)    ...
  หนุนลูกเข้าใกล้ รู้จักใช้เทคโนโลยี   ...
  หลักสูตรGrape SEED เรียนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยสัมฤทธิ์ผล   ...
  โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน   ...