ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : อภัสรา
:: “โม่โม” ปิยพลคว้าทุนป.ตรี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
     “โม่โม” นายปิยพล กุโนปการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้ที่มีความมุ่นมั่นเดินตามความฝันของตัวเองอย่างไม่ย้อท้อ จึงทำให้เขาได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
     โม่โมเล่าถึงสาเหตุที่เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่า ผมเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นความโชคดีของผมที่ท่าน ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับผมเป็นบุตรบุญธรรม ท่านจึงให้ผมเข้ามาศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้ ในส่วนการเลือกเรียนสาขาวิชาผมเลือกเรียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล เพราะผมคิดว่าสาขานิเทศศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าค้นหา  แต่ในช่วงแรกที่เข้ามาผมต้องปรับตัวเยอะมากพอสมควร เนื่องจากตอนเรียนชั้น ปวช.ผมเรียนสาขาเชฟและนักชิม จากเคยอยู่แต่หน้าเตา พอมาเรียนสาขานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล ต้องมาจับคอมพิวเตอร์ จับกล้องมันก็เลยดูแปลกๆ  ผมจึงต้องพัฒนาตัวเอง ในการเรียนรู้จากหนังสือบ้าง ถามจากรุ่นพี่บ้าง จนทำให้ทุก วันนี้ผมมีความสุขในการเรียนในสิ่งที่ผมเลือกครับ
      ผมได้รับทุนการศึกษาของทางวิทยาลัยได้เพราะ ผมได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ว่ามีทุนการศึกษาที่ให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 4 ปีเทียบ คณะเทคโนโลยี ศิลปะศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและคณะบัญชี ภาคปกติ ภาคค่ำและภาคพิเศษวันอาทิตย์ ด้านหลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร คือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งตัวผมเองถือได้ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอกับข้อกำหนดต่างๆ ผมจึงส่งผลงานที่เคยสะสมทั้งหมด 12 เล่ม พร้อมภาพถ่ายถ้วยรางวัลต่างๆ บวกกับผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ผมจึงได้รับให้เป็นนักเรียนทุนของทางวิทยาลัยถือได้ว่าผมเป็นนักศึกษารุ่นที่ได้รับทุนในส่วนนี้
     สำหรับประเภททุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง) 2.ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี นาฏศิลปะ นักร้อง นักแสดง และประเภทอื่น ๆ และ 3.ทุนผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัย ซึ่งตัวผมเองถือได้ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอกับข้อกำหนดต่างๆ
 ผมจึงส่งผลงานทั้งหมด 12 เล่ม พร้อมภาพถ่ายถ้วยรางวัลต่างๆ ที่ผมเคยได้รับ บวกกับผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ผมจึงได้รับให้เป็นนักศึกษาทุนรุ่นแรกของทางวิทยาลัย
     ส่วนเทคนิคในการเรียนผมจะคิดเสมอว่า เรียน คือ เรียน เล่น คือ เล่น กิจกรรมก็คือ กิจกรรม ต้องแยกให้ออก แบ่งเวลาให้ถูก ปฏิบัติให้ได้ สำหรับงานผมมองว่าโลกของงาน คือ ความสนุกอย่างหนึ่ง พอคิดได้อย่างนี้เราจะสนุกไปกับงาน ทำงานอย่างมีความสุข
     สุดท้ายผมอยากจะฝากข้อคิดสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยว่า ต้องตั้งใจ ต้องมีความรับผิดชอบ การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ผมอยากบอกว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้ ต้องรู้จักคิดและทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ที่สำคัญต้องรู้จักพัฒนาหาความรู้ใส่ตัวเอง เพราะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเป็นจำนวนมาก ทำอย่างไรเราจะเป็นหนึ่งและโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆ “สำหรับการเรียน 4 ปี ในสถาบันการศึกษาเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับ”


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  แก้วกฤตยา ตรึกธรรม นักคว้าฝันด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค   ...
  “เจ้นท์” สุรเชษฎ์ อิ่มลิ้มทาน จงไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้   ...
  เติ้ด นศ.สถาบันเทคโนโลยีสิริธร  คว้าทุนพานาโซนิค เรียนต่อที่ ญี่ปุ่น ...
  “เบน” ธิปก รักอำนวยกิจ  คว้าทุนเล่าเรียนหลวง เรียนต่อป.ตรี ...
  เชิญโรจน์ คว้าทุนพานาโซนิค เรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น   1 ใน 4 ผู้คว้าทุนพานาโซนิค ไปศึกษาต่อปริญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ...