ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : อภัสรา
:: “เบน” ธิปก รักอำนวยกิจ
คว้าทุนเล่าเรียนหลวง เรียนต่อป.ตรี

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

     “น้องเบน” นายธิปก รักอำนวยกิจ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี  นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นอีกหนึ่งคนเก่งที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือ King’s Scholarship เป็นทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศใดก็ได้
      น้องเบนเล่าถึงทุนนี้ว่า “ทุนเล่าเรียนหลวง” เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งทุนนี้ขึ้นใน พ.ศ.2440  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 ทุน รวมเป็น 3 ทุน สำหรับให้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ แต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง การพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงได้หยุดไประยะหนึ่ง จนกระทั่ง พ.ศ.2508  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงฟื้นฟูขึ้นใหม่ คือ ได้พระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงได้ศึกษาวิชาการ และได้รับการอบรมให้รู้และเข้าใจขนบประเพณีของชาวตะวันตก เนื่องจากผู้ที่ได้รับทุนอายุยังอยู่ในวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับสังคมตะวันตกได้
     จุดเด่นของทุนนี้อยู่ที่ ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาอะไรและที่ประเทศใดก็ได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาและไม่มีเงื่อนไขการใช้ทุนใด ๆ เพียงให้ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นจำนวนปีเท่ากับที่รับทุนเท่านั้น สำหรับผมนั้นเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผมอยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์เพราะสนใจการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมครับ สำหรับขั้นตอนของการเตรียมตัวสอบชิงทุนคือ ทุนนี้ไม่มีการเขียน essay มีแต่การสอบเพื่อรับทุนเท่านั้น สิ่งที่สำคัญในการสอบ ผู้สอบจะต้องหมั่นทบทวนความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปลาย เน้นความรู้ให้ครอบคลุมหลากหลายวิชา เพราะข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ทุกวิชามีคะแนนเท่ากัน นอกจากนี้ยังต้องฝึกให้สามารถทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วย เนื่องจากในการสอบแต่ละวิชาจะมีการเขียนเรียงความ ใช้เวลาในการเขียนวิชาละ 3 ชั่วโมง
    ส่วนประเภทของทุนนี้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ หลังจากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว คณะกรรมการจะคัดผู้ที่ผ่านการสอบ 10 คน เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (ด้วยการสัมภาษณ์) แล้วจึงคัดเหลือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุน 5 คน ในการสอบสัมภาษณ์จะเป็นแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง คณะกรรมการจะถามเรื่องทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งถามเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาต่อของผู้ที่รับทุน คณะกรรมการจะถามเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     สุดท้ายมีคำแนะนำดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ว่า ในช่วงที่เตรียมตัวสอบข้อเขียน ผมไม่อยากให้เพื่อน ๆ กังวลในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ ควรตั้งใจสอบข้อเขียนให้เต็มที่ก่อน หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในส่วนนี้ผมคิดว่าเพื่อนจะมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอแน่นอนครับ

 


  
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  แก้วกฤตยา ตรึกธรรม นักคว้าฝันด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค   ...
  “เจ้นท์” สุรเชษฎ์ อิ่มลิ้มทาน จงไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้   ...
  เติ้ด นศ.สถาบันเทคโนโลยีสิริธร  คว้าทุนพานาโซนิค เรียนต่อที่ ญี่ปุ่น ...
  “โม่โม” ปิยพลคว้าทุนป.ตรี   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ...
  เชิญโรจน์ คว้าทุนพานาโซนิค เรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น   1 ใน 4 ผู้คว้าทุนพานาโซนิค ไปศึกษาต่อปริญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ...