ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : ภรณ์
:: หลักสูตรอินเตอร์ มาตรฐานอังกฤษ


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

 กว่า 100 แห่งในประเทศไทยได้เปิดโรงเรียนสอนหลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งผู้ปกครองทั้งหลายต่างตระหนักถึงข้อดีของการเรียนในหลักสูตรนานาชาติคือ ส่วนใหญ่ทางหลักสูตรมักมีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในต่างประเทศใช้ตำรา ผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาจากเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ “โรงเรียนรัศมีนานาชาติ” ที่สร้างคุณูปการทางการศึกษาในประเทศไทยมายาวนานก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้กับบุตรหลานตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนรัศมีนานาชาติ ภายใต้การดูแลของ “อาจารย์อาวีนันท์  กลีบบัว” ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า โรงเรียนรัศมีนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เพราะหลักสูตรอังกฤษเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน รายวิชาทั้งหมดที่สอนจะสอนโดยอาจารย์ชาวอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนจะเรียนเหมือนกับที่ประเทศอังกฤษ ส่วนการประเมินผลการสอนและผลการสอบ จะเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ เนื่องจากมีผู้ตรวจคุณภาพการศึกษา CfBT Education Trust, UK. ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของประเทศอังกฤษ ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนต่าง ๆในประเทศอังกฤษด้วย โรงเรียนรัศมีนานาชาติของเราก็ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรนี้เช่นกัน
ด้วยความที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนในประเทศไทย ทางโรงเรียนมองว่าภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของเรา สำหรับนักเรียนไทยทางโรงเรียนจะให้เรียนวิชาภาษาไทยด้วย นักเรียนต้องสามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ส่วนนักเรียนต่างชาติก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศที่เขาพำนักอยู่  โดยโรงเรียนจะเปิดอีกคลาสหนึ่ง ดังนั้นนักเรียนไทยที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติของเราจะเป็นนักเรียนไทยที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นเลิศ ส่วนในรายวิชาอื่น ๆ จะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หลักสูตรเนื้อหาที่เรียนก็จะเหมือนกับการเรียนที่ประเทศอังกฤษเลย ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนที่มีหลักสูตร English Programme (EP)ทั่วไป
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติ ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ว่าให้บุตรหลานใช้ภาษาอังกฤษได้เท่านั้น เรื่องที่เด็กใช้ภาษาอังกฤษได้ถือเป็นผลพลอยได้ แต่ปัจจัยหลัก ๆ ที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่เพราะมั่นใจในคุณภาพการศึกษา อย่างผู้ปกครองชาวอังกฤษที่ต้องย้ายมาทำงานที่เมืองไทยนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราเป็นจำนวนมาก เพราะเมื่อเวลาที่ต้องย้ายกลับไปประเทศของเขา บุตรหลานของพวกเขาสามารถเรียนต่อเนื่องได้เลย เนื่องจากระบบการศึกษาทุกอย่างของที่นี่จะเหมือนกับเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเลย
จุดเด่นของโรงเรียนรัศมีนานาชาติมีหลายประการด้วยกัน การที่นักเรียนใช้ภาษาได้หลากหลายภาษาย่อมเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติมีการเปิดสอนภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วย เช่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น นอกจากนี้เรายังปลูกฝังให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการเรียนการสอนของเราจะเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็ก ๆ นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้านก่อนเข้าห้องเรียน ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมตามที่คุณครูมอบหมายให้ และนำความรู้ที่ได้มาแชร์กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน นอกจากนี้นักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นได้ การเรียนจะเป็นไปในลักษณะของการค้นคว้า การทำงานเป็นกลุ่ม  สามารถตอบคำถามเดี่ยว ๆ ได้ และต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง คุณครูจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เด็กคิดเป็น  ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนทุกครั้ง นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยต้องบอกได้ว่าเพราะอะไร ปรัชญาการศึกษาตรงนี้สำคัญมากสำหรับระบบการศึกษาในปัจจุบัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนรัศมีนานาชาติปลูกฝังในตัวเด็กของเราทุก ๆ คน
 สำหรับน้อง ๆ ที่ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ดีนัก แต่อยากจะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติ แนะนำว่าให้เปิดใจให้กว้าง ๆ อย่าท้อ ใฝ่หาความรู้เยอะ ๆ จากการอ่านหนังสือ ควรเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือในสิ่งที่เราชอบก็ได้ เช่น บางคนชอบกีฬา ก็ให้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับกีฬาก็ได้ ในนั้นมีศัพท์เทคนิคมากมาย นักเรียนจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้กันอย่างไร หรืออาจจะฟังข่าวง่าย ๆ ก็ได้ ในนั้นก็มีศัพท์ที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จำนวนมาก การฟังบ่อย ๆ จะทำให้เข้าใจมากขึ้น เวลาที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษกันหมด เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงนักเรียนจะสามารถพัฒนาไปได้เร็วมาก
 เด็กที่จบจากโรงเรียนนานาชาติไปจะได้ประโยชน์เยอะมากทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อเวลาต้องเข้าไปเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของต่างประเทศด้วย ฉะนั้นจะมีอาจารย์ที่เก่งและมีความสามารถมาสอนในหลักสูตร ที่สำคัญนักศึกษายังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ นอกจากนี้การเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เด็ก ๆ จะมีเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศที่เข้ามาเรียนในโปรแกรม ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ไปในตัว และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เลย เช่นระดับ Primary School, ระดับ Secondary School หรือระดับ University อย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก ปัจจุบันมีนักเรียนย้ายจากโรงเรียนไทยมาเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตดังกล่าว
 นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติจะเป็นเด็กไทยกับเด็กต่างชาติอย่างละเท่า ๆ กัน กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้ปกครองชาวต่างชาติที่ย้ายมาทำงานที่เมืองไทย ส่วนใหญ่จะส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราจำนวนมาก เพราะเมื่อเวลาที่ต้องย้ายกลับประเทศของตัวเอง บุตรหลานของพวกเขาสามารถเรียนต่อได้ทันที ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองคนไทยที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากให้บุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศก็มักจะส่งบุตรหลานมาเรียนกับเรา เพราะชอบในระบบการเรียนการสอน ห้องเรียนมีขนาดเล็ก นักเรียนมีความใกล้ชิดกับครูผู้สอน และครูผู้สอนมีคุณภาพ หรืออีกกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ปกครองที่ชอบในระบบการเรียนการสอนของเรา แต่ไม่อยากให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่อยากให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ก็จะส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราเช่นกัน
 ด้านตัวอาจารย์ผู้สอนของเราจะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดี มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม จบทางด้านการศึกษาโดยตรง มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ คือ มีความตั้งใจในการทำงานวิชาชีพนี้ และมีองค์กร CfBT Education Trust, UK. ควบคุมคุณภาพ ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล
 ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติดีหรือไม่ ถ้าตัดสินใจได้แล้ว เริ่มต้นเร็วยิ่งดี เพราะถ้าปล่อยเวลาล่วงเลยไป เด็กเรียนในชั้นที่สูงขึ้น วิชาการก็จะยิ่งยากขึ้น แล้วเขายังต้องมาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วย เด็กเขาจะเหนื่อยมาก ถ้าตัดสินใจได้เร็ว โทร.มาปรึกษาหรือมาเยี่ยมชมโรงเรียนรัศมีนานาชาติได้ ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน ติดต่อมาได้ที่ โรงเรียนรัศมีนานาชาติ เลขที่ 48/2 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-5291-2 โทรสาร 0-2640-9527 หรือเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.rasami.ac.th 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  โรงเรียนเสสะเวชวิทยา  พัฒนาความรู้ ควบคู่ความพร้อมระดับปฐมวัย ...
  โครงการ IEP ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านจินตนาการ (Constructivism)    ...
  หนุนลูกเข้าใกล้ รู้จักใช้เทคโนโลยี   ...
  หลักสูตรGrape SEED เรียนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยสัมฤทธิ์ผล   ...
  โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน   ...