ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : ภรณ์
:: การศึกษาเพื่อปฐมวัย
การพัฒนาเด็กเล็กให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรมของไทย มีมิติมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
    
         การพัฒนาเด็กเล็กให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรมของไทย มีมิติมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 และตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  โรงเรียนเสสะเวชวิทยา  พัฒนาความรู้ ควบคู่ความพร้อมระดับปฐมวัย ...
  หลักสูตรอินเตอร์ มาตรฐานอังกฤษ   ...
  โครงการ IEP ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านจินตนาการ (Constructivism)    ...
  หนุนลูกเข้าใกล้ รู้จักใช้เทคโนโลยี   ...
  หลักสูตรGrape SEED เรียนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยสัมฤทธิ์ผล   ...