ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
          วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิคือ การสนับสนุนการศึกษาทางการเมืองทั้งภายในและนอกประเทศเยอรมนี ตลอดจนการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม มูลนิธิยังให้การสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือในด้านต่างๆ
          สาขาที่มอบทุน: ทุกสาขาวิชา ทุนการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ให้กับนักเรียนในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ขณะนี้มูลนิธิเสนอทุนให้โดยเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
          สิทธิประโยชน์
          มูลนิธิมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเยอรมนีและต่างชาติจำนวนทุน 950 ทุน/ปี ระดับปริญญาโทประมาณ 790 ทุน มูลค่าทุนละ 30,750 บาท/เดือน ส่วนทุนระดับปริญญาเอก 160 ทุน มูลค่าทุนละ 41,000 บาท/เดือน
          รายละเอียดของทุน (รอบวันที่ 1 กันยายน 2556)
          ทุนระดับปริญญาโท
          ทุนนี้เสนอโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนทั่วโลกที่เข้าศึกษาในมหาวิยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับ (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือเทียบเท่า) ในประเทศเยอรมนี
          1. ประเภททุนทั่วไป
          -ควรสมัครขอทุนการศึกษาก่อนที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนระยะยาว
          -ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ (เช่น มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ Fachhochschule) ในประเทศเยอรมนี ในระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา
          -สมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังนี้ คณิตศาสตร์ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือสาขาวิชาด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมศึกษา ภูมิอากาศ และพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
          2. ประเภททุนสื่อสารมวลชน
          -จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน แต่ไม่จำกัดให้ทุนเฉพาะผู้ที่สมัครเรียนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา (Journalism Studies)
          ทุนระดับปริญญาเอก
          -ผู้สมัครรับทุนต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาในเยอรมนีหรือกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
          -ผู้สมัครขอทุนระดับปริญญาเอกซึ่งจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          นักศึกษาต่างชาติที่ยื่นสมัครขอทุนต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี
          ช่วงเวลาการรับสมัคร
          โดยปรกติกำหนดเวลาการสมัครปีละ 2 ครั้ง เริ่มปลายเดือนกรกฎาคมถึงวันที่ 1 กันยายน 2556 และอีกรอบสิ้นสุดการนรับสมัครใน 1 มีนาคม 2557 (กำหนดเวลาและวันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี)
          สมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.boell.de/scholarships/scholarships.html
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ Heinrich-Böll-Stiftung, Studienwerk, Schumannstr. 8, 10117 Berlin, Germany ติดต่อกับ Bärbel Karger E-mail: studienwerk@boell.de Tel.: +49 (0)30 / 28534-400 Fax: +49 (0)30 / 285 34-409 Wbsite: www.boell.de/studienwerk 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ...