ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดตั้ง “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานวิจัยเชิงนโยบายทางด้านพลังงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
          โดยครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิจัยศักยภาพของแหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพและปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการไฟฟ้าของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น

          ผู้สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไปยัง E-mail: jrfco.siit@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริวรินทร์ เพชรรัตน์ (เลขานุการสำนักผู้ประสานงานโครงการฯ) โทรศัพท์ 0-2986-9009 ต่อ 3314 หรืออ่านข้อมูลที่ http://rdo.psu.ac.th/images/stories/mleft/d3/doc14062556.pdf 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ...
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ ...
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  บริษัทโตชิบา ประเทศไทย   จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา ...
  สถาบันพระปกเกล้า  ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557 ...