ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มูลนิธิฮิตาชิ
เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มูลนิธิฮิตาชิ (Hitachi Scholarship Foundation) เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
          1. Hitachi Scholarship Program
           เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
          2. ทุน Hitachi Research Fellowship Program
           เป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
          3. ทุน Komai Fellowship Program
          เป็นทุนวิยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
          มูลนิธิฮิตาชิ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับทุนทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว โดยมูลนิธิฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท พร้อมขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเว็บไซต์ www.hitachi-zaidan.com/global/scholarship/index.htmlสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2556
          หมายเหตุ
          ทุนประเภทที่ 1 และ 2 สำหรับคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
          ทุนประเภทที่ 3 สำหรับคณะในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
          มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วน จำนวน 3 ชุด (เอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด) ไป ยังมูลนิธิฯ ภายในเวลาที่กำหนด


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ...