ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: 10 อันดับวิศวกรรม-ไอที
โรงเรียนวิศวกรรมคุณภาพดีในภูมิภาคเอเชีย

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          วิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่คนสนใจเรียนมาก เนื่องจากมีงานเงินเดือนดีรองรับผู้ที่จบการศึกษาการจัดอันดับโรงเรียนวิศวกรรมคุณภาพดีในภูมิภาคเอเชีย เป็นแหล่งข้อมูลดี ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
          การจัดอันดับ QS University Rankings: Asia ประเภทสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 10 อันดับแรกในปี 2013 มีดังนี้
          1. มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ญี่ปุ่น
          2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) สิงคโปร์
          3. มหาวิทยาลัยซิงหัว (Tsinghua University) จีน
          4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ญี่ปุ่น
          5. มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ญี่ปุ่น
          6. สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี (KAIST) เกาหลี
          7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) สิงคโปร์
          8. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) - ฮ่องกง
          9. มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตง (Shanghai Jiao Tong University) จีน
          10. มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (SNU) เกาหลี

          มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงแข็งแกร่งมากในด้านโปรแกรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
          ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยโตเกียวยังนับเป็นที่หนึ่งในเอเชียทั้งสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์ ส่วนสาขาสังคมศาสตร์เป็นอันดับสองรองจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
          สถาบันนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1874  ได้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาการตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยในวิชาการทุกสาขา สนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสนองต่อความต้องการของคนในสังคม
          การเป็นนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อ เพราะมหาวิทยาลัยโตเกียวมีความเป็นนานาชาติสูงมาก ในจำนวนนักศึกษา 30,000 คน  มีนักศึกษาต่างชาติราว 2,400 คน จากกว่า 100 ประเทศ มีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
          อีกประโยชน์ข้อสำคัญคือ มหาวิทยาลัยโตเกียวได้จัดสรรทุนการศึกษาและเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้มากมาย เพื่อดึงดูดนักศึกษาระดับหัวกะทิจากทั่วโลก โดยเฉพาะเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ
          การสมัครเรียนระดับปริญญาตรีและโท ในฐานะนักศึกษาทั่วไปหรือนักศึกษาวิจัย ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ที่ทำการเรียนการสอนกันในมหาวิทยาลัย จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลาง จึงต้องมีความรู้ความชำนาญภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.jasso.go.jp/ หรือ www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html
          สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore หรือ NUS) ประเทศสิงคโปร์ครองอันดับหนึ่งในด้านสังคมศาสตร์ แต่ก็ทำคะแนนระดับสูงเป็นอันดับสองของเอเชียในสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นอันดับสองในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์ และเป็นอันดับที่ 4 ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
          สรุปคะแนนดังที่ได้กล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ครองอันดับ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮ่องกง (HKU)
          ในสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 แห่ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เปิดสอนเป็นที่แรกในปี ค.ศ.1905  ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย
          เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมานาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศาสตร์
          การศึกษาและงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่มุมมองของเอเชียและความเชี่ยวชาญในสหวิทยาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขยายตัวเป็นคณะวิชาใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย
          ปริญญาตรีวิศวกรรม 10 สาขา ประกอบด้วย วิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมระบบ วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเครื่องกล
          มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก มอบโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนระดับปริญญาตรีควบสองมหาวิทยาลัย (joint degree หรือ double-degree) ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความยืดหยุ่นสูง ผสมผสานทั้งรายวิชาและการวิจัย ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน
          คณะวิศวกรรมมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 30% เป็นชาวต่างชาติจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีน อินเดีย นิวซีแลนด์ อาเซียนและญี่ปุ่น และอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะเรียนระดับปริญญาเอกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือศูนย์วิจัย
          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.nus.edu.sg 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ   มีทุนให้นักเรียนต่างชาติ ...
  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ป.ตรี ประวัติศาสตร์ครองอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร ...
  เรียนต่อเนเธอร์แลนด์    ...
  University of British Columbia   แหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ...
  มหาลัยวิทยลัยดังอิสราเอล  มีหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ ...