ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: เรียนต่อเนเธอร์แลนด์


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          เนเธอร์แลนด์อาจไม่ใช่ชื่อแรกที่นึกถึง แต่จัดอยู่ในจุดหมายการเรียนต่อที่นักเรียนต่างชาติใฝ่ฝันและนิยมมาตลอด เนเธอร์แลนด์ขึ้นชื่อเป็นประเทศผู้นำด้านธุรกิจและเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
          ไปเรียนเนเธอร์แลนด์ได้เปรียบประเทศอื่นในแง่ของความเป็นนานาชาติ เพราะแต่เดิมชาวดัตช์ล่องเรือค้าขายกับชาติอื่นๆ ทุกวันนี้ชาวดัตช์ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเพื่อเป็นภาษากลางในการสื่อสารกับคนทั่วโลก
          เนเธอร์แลนด์เป็นชาติแรกที่ไม่พูดภาษาอังกฤษแต่สอนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยเปิดสอนโปรแกรมและหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนมากกว่า 1,000 หลักสูตร
          การศึกษาระดับสูงของเนเธอร์แลนด์มีคุณภาพทางวิชาการเข้มข้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โปรแกรมและหลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมวิชาการในวงกว้าง สาขาวิชาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับโลกคือ การจัดการและธุรกิจ วิทยาศาสตร์การเกษตร แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมโยธา การสำรวจระยะไกล ศิลปศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์     
          การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2012/2013 โดย QS World University Rankings ประจำปี 2012 มหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ 11 สถาบันได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 200 อันดับแรกของโลก
          โดยมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงสุดคือ University of Amsterdam อันดับที่ 62 ตามด้วย Leiden University อันดับที่ 75 และ Utrecht University อันดับที่ 85
          มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม (University of Amsterdam) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์
          ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1632 มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณภาพการสอนดีเยี่ยม ไม่เพียงได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ
          รายงานสถิตินักศึกษาในปี 2012 จำนวน 29,783 คน การเรียนการสอนเป็นภาษาดัตช์และภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีสอนด้วยภาษาดัตช์ 60 หลักสูตรและสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร ส่วนระดับปริญญาโท 114 หลักสูตร สอนเป็นภาษาอังกฤษ 72 หลักสูตร 
          มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทบรรยายภาษาอังกฤษกว่า 100 หลักสูตรและหลายหลักสูตรสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
          สอบถามเพิ่มเติมที่ University of Amsterdam (UvA), UvA Service and Information Centre (SIC), Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam, The Netherlands E-mail: info@uva.nl เว็บไซต์: www.cs.vu.nl
          มหาวิทยาลัยเลเดน (Leiden University) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย และเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1575 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์
          ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 20,712 คน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-เอก ในระดับปริญญาโทมีนักศึกษาเกือบ 4,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทถึง 21%
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 7 คณะ ได้แก่ โบราณคดี มนุษยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ กฎหมาย สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          การจัดการเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวิจัย โดยยึดระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งจะครอบคลุมเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ โดยเรียนปริญญาโท 1 ปีและการทำวิจัยไม่เกิน 2 ปี เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อไป
          สอบถามข้อมูลที่ Leiden University, International Office, Pieterskerkhof 6, NL-2311 SR Leiden, The Netherlands E-mail: study@io.leidenuniv.nl เว็บไซต์: www.leiden.edu/
          มหาวิทยาลัยอูเทรกท์ (Utrecht University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกแห่งหนึ่งที่มีจำนวนนักศึกษาเกือบ 30,000 คน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1636 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียง โดยเน้นการวิจัยต่อเนื่องในด้านชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ สิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรม
          แม้หลักสูตรส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาดัตช์แต่มีหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกด้วย สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทสอนเป็นภาษาอังกฤษมากถึง 81 หลักสูตร ศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายสาขา
          ส่วนระดับปริญญาตรีเปิดสอน 45 หลักสูตร ยกเว้นที่สอนเป็นภาษาอังกฤษมี 4 หลักสูตร คือ เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) ซึ่งไปเรียนที่เมืองมิดเดลบวร์ก (Middelburg) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเนเธอร์แลนด์ และเภสัชศาสตร์
           สอบถามข้อมูลที่ Student Services/International Office, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht, The Netherlands E-mail: admissionsoffice@uu.nl เว็บไซต์: www.uu.nl
           การติดอันดับท็อป 100 มหาวิทยาลัยของโลก ประกอบกับค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับหลายประเทศ ตลอดจน การเรียนการสอนและใช้ชีวิตอยู่ในบรรยากาศแบบนานาชาติ ทำให้นักศึกษาต่างชาติกว่า 50,000 คนเดินทางไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ในแต่ละปี


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ   มีทุนให้นักเรียนต่างชาติ ...
  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ป.ตรี ประวัติศาสตร์ครองอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร ...
  10 อันดับวิศวกรรม-ไอที  โรงเรียนวิศวกรรมคุณภาพดีในภูมิภาคเอเชีย ...
  University of British Columbia   แหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ...
  มหาลัยวิทยลัยดังอิสราเอล  มีหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ ...