ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: University of British Columbia
แหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia หรือ UBC) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1908 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำในประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งของชุมชนและติดกลุ่มอันดับท็อป 40 ของโลกอย่างต่อเนื่อง
          UBC มีคะแนนนำเป็นอันดับสองในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับท็อปในแคนาดาโดยนิตยสาร Maclean ประจำปี 2013 และครองอันดับ 30 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ประจำปี 2012-2013
          มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริเวณชายฝั่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ดึงดูดนักเรียน 54,000 คนจากทั่วประเทศและ 140 ประเทศทั่วโลก
          มีวิทยาเขต 2 แห่ง คือวิทยาเขตแวนคูเวอร์และวิทยาเขตเคโควนา ทำเลที่ตั้งของวิทยาเขตอยู่ใกล้ทะเลบริเวณพอยต์เกรย์ (Point Grey) ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพงดงามของสวนสาธารณะ หาดทราย และเทือกเขา นอร์ทชอร์ (North Shore) จึงได้ชื่อว่าเป็นวิทยาเขตสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
          เส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วสามารถขับรถจากวิทยาเขตหลักถึงใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ภายใน 25 นาที มีสวนสาธารณะ Pacific Spirit Regional Park เป็นพื้นที่สีเขียวกั้นกลางระหว่างวิทยาเขตและย่านดาวน์ทาวน์ของแวนคูเวอร์
          ภายในวิทยาเขตเองก็มีการจัดโซนสวนไว้จำนวนมาก รวมทั้งสวนพฤษศาสตร์และศูนย์การวิจัยพืชซึ่งเป็นภาควิชาแรกของมหาวิทยาลัยนี้ มีการสะสมพืชที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์ไว้มากกว่า 8,000 ชนิด
          UBC เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาอย่างทั่วถึง
          ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เปิดลานเล่นสเก็ตในวิทยาเขตเป็นแห่งแรกในอเมริกาเหนือ ลานสเก็ตสนามปูนเหมาะสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด โรลเลอร์เบลด และขี่จักรยาน BMX นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
          มหาวิทยาลัยเสนอโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย ในแต่ละปีการศึกษาเปิดสอนคณะวิชาต่างๆ ดังนี้ เกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทันตกรรม การศึกษา ป่าไม้ กฎหมายการ แพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          โปรแกรมการศึกษาที่โดดเด่นคือ Co-Op Program เป็นโปรแกรมฝึกงานที่ได้ขยายหลักสูตรเพิ่มมากกว่า 3 เท่าในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยวิชาศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ป่าไม้ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือทางการศึกษาระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 84 สถาบันจากทั่วภูมิภาคเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกา อเมริกาใต้ สหรัฐ และเม็กซิโก
          ด้านค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันในแต่ละคณะ นอกจากค่าหน่วยกิตแล้วจะมีค่าครองชีพ เช่น ค่าเช่าห้อง อาหาร และประกันสุขภาพที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง ค่าเล่าเรียนนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีคิดเป็นเงินปีละประมาณ 16,245-25,721 เหรียญแคนาดา (487,350-771,630 บาท) ส่วนระดับปริญญาโท ราว 7,490 เหรียญแคนาดาต่อปี (224,700 บาท)
          ทั้งนี้ การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครเรียนต่อหลักสูตรปริญญาของ UBC มีเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครที่ผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม แต่คะแนนทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดในสถาบัน ELI ของ UBC เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อน
          สถาบัน ELI จัดให้มีห้องเรียนภาษาเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ESL ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 ห้องเรียนภาษตั้งอยู่ใจกลางวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษามากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย และอินเทอร์เน็ตไร้สายใช้บริการฟรี
          หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น ช่วยฝึกฝนการเรียนภาษาตั้งระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง และหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด
          เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น นักศึกษาทุกคนจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาว่าสามารถสอบผ่านระดับคะแนน 600 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการเข้าเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้
          นอกจากนั้นนักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหาประสบการณ์สามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและการฝึกงานในสถาบัน ELI ของ UBC เพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษโปรแกรมขั้นสูง สามารถพัฒนาทักษะภาษาการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี ก่อนเข้าสู่โครงการฝึกงานเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในแคนาดา
          นักศึกษาต่างชาติสามารถสร้างบัญชีชื่อเพื่อสมัครและสอบถามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาต่างชาติในแต่ละวิทยาเขต ดังนี้
          1. Vancouver Campus, International Student Initiative, Brock Hall, Welcome Centre, 1874 East Mall, Room 1200, Vancouver, BC V6T 1Z1
          2. Okanagan Campus, International Student Recruitment, University Centre, Room 222, 3333 University Way, Kelowna, BC V1V 1V7
          ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.ubc.ca


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ   มีทุนให้นักเรียนต่างชาติ ...
  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ป.ตรี ประวัติศาสตร์ครองอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร ...
  10 อันดับวิศวกรรม-ไอที  โรงเรียนวิศวกรรมคุณภาพดีในภูมิภาคเอเชีย ...
  เรียนต่อเนเธอร์แลนด์    ...
  มหาลัยวิทยลัยดังอิสราเอล  มีหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ ...