ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: University of North Dakota
หลักสูตรครอบคลุมวิทยาการในวงกว้าง

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          สถาบันอุดมศึกษามีอายุเก่าแก่ของสหรัฐ ตั้งอยู่ในรัฐนอร์ธ ดาโกตา ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตา (University of North Dakota) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1883 ก่อนที่นอร์ธ ดาโกตาจะมีสถานภาพเป็นมลรัฐของอเมริกา
          มหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตาเปิดสอนโปรแกรมการศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกและหลักสูตรความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากกว่า 220 หลักสูตรครอบคลุมวิทยาการในวงกว้าง
          จำนวนนักศึกษา 15,250 คน นักศึกษาร้อยละ 39 เป็นชาวเมืองนอร์ธ ดาโกตา นอกจากนั้นเป็นชาวแคนาดา และชาวต่างชาติจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
          มหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตามีชื่อเสียงโด่งดังหลายด้าน นับจากวิทยาเขตกว้างขวางสวยงามและทันสมัย แหล่งข้อมูลความรู้มากมาย การเรียนการสอนทันสมัย ตลอดจนการยอมรับจากนานาชาติ
          วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตาตั้งอยู่ที่เมืองแกรนด์ ฟอร์คส มลรัฐนอร์ธดา โกตา ประเทศสหรัฐ
          เนื้อที่ของวิทยาเขตกว้างกว่า 1,390 ไร่ บริเวณพื้นที่อาคารราว 5.25 ล้านตารางฟุต จำนวนอาคาร  235  หลัง ส่วนเมืองแกรนด์ ฟอร์คสนั้นเป็นเมืองวิทยาลัยที่ใกล้กับแม่น้ำเรดริเวอร์ (Red River) ทางตอนเหนือของมลรัฐดาโกตาเหนือและมินนิโซตา
          ในด้านคุณภาพการศึกษาทั้งวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตาเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งในสาขาศิลปะศาสตร์ (Liberal Arts) ซึ่งเป็นจุดเน้นด้านการศึกษามาแต่เดิม ตลอดจนโปรแกรมวิชาชีพและโปรแกรมเฉพาะทางหลากหลายสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
          นอร์ธ ดาโกตาเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั้งหลักสูตรกฎหมายและแพทย์ศาสตร์ แต่อาจจะเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านการสอนวิชาการบินและอวกาศ  โดยมีการฝึกอบกรมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและนักบินจากทั่วโลก รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนระดับปริญญาด้านการปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับ
          มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านการบินและอวกาศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ โภชนาการ พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันการวิจัยหลายแห่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์วิจัยโภชนาการมนุษย์
          นักศึกษาทุกจะได้รับการฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต
          คณะวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
          -John D. Odegard School of Aerospace Sciences
          -College of Arts and Sciences
          -College of Business and Public Administration
          -College of Education and Human Development
          -School of Engineering and Mines
          -Graduate School
          -School of Law
          -School of Medicine and Health Sciences
          -College of Nursing
          -Division of Continuing Education
          สาขาที่ได้รับความนิยม คือ การบินพาณิชย์ (Commercial Aviation), ประถมศึกษา (Elementary Education), จิตวิทยา (Psychology), การสื่อสาร (Communication) และพยาบาลศาสตร์ (Nursing)
          การรับสมัคร ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (สิงหาคม-ธันวาคม) สมัครภายในเดือนเมษายน ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม-พฤษภาคม) สมัครภายในเดือนกันยายน ระดับปริญญาโทเปิดรับสมัครภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม-สิงหาคม) สมัครภายในเดือนมกราคม
          ค่าใช้จ่าย ระดับปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนปีะละ 17,170 ดอลลาร์สหรัฐ (515,000 บาท) ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก อาหาร หนังสือ ประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 31,720 ดอลลาร์สหรัฐ (951,600 บาท) นักศึกษาปีแรกสามารถยื่นขอทุนการศึกษาซึ่งจะได้ส่วนลด 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (90,000 บาท)
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ University of North Dakota, Office of International Programs,  2908 University Avenue, Stop 7109,  Grand Forks, ND 58202-7109 USA โทรศัพท์ (+1) 701-777-4231 โทรสาร (+1) 701-777-4773 E-mail: und.internationalinfo@email.und.edu  เว็บไซต์ http://und.edu

  
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ   มีทุนให้นักเรียนต่างชาติ ...
  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ป.ตรี ประวัติศาสตร์ครองอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร ...
  10 อันดับวิศวกรรม-ไอที  โรงเรียนวิศวกรรมคุณภาพดีในภูมิภาคเอเชีย ...
  เรียนต่อเนเธอร์แลนด์    ...
  University of British Columbia   แหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ...