ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
:: ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ เวทีสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ” โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ บมจ.น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร. 21) ที่ผ่านมา โดยการประกวดครั้งนี้ นับว่าเป็นเวทีสำหรับนักเรียน เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบนำเสนอในงาน วทร. 21 รวม 17 ผลงาน จากโรงเรียนต่างๆ เน้นการสร้างสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับโลกอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ครูนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในลักษณะของวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สนใจที่ไปร่วมงาน วทร. 21 ร่วมชมผลงานการแข่งขันการนำเสนอผลสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนอย่างคับคั่ง ทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนมานำเสนอในงานนี้ล้วนแต่น่าสนใจ และเอื้อต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ผลการประกวดปรากฏว่าผลงาน “อุปกรณ์ดักหอยเชอร์รี่” จากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3, ผลงาน “อุปกรณ์กำจัดวัชพืชอนุรักษ์น้ำ” จากโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จ.ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผลงานเรื่อง “การบำบัดแคดเมียมและสังกะสีในน้ำเสียด้วยต้นสาบเสือ” โดยโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร และรางวัลชนะเลิศสำหรับการประกวดในครั้งนี้ คือ ผลงานชุด “อุปกรณ์ดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ” จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของการประกวดนานาชาติ Stockholm Junior Water Prize (SJWP) ที่กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน อีกด้วย เด็กหญิงบงกช มณีโชติ เด็กหญิงวรรณศร สายสุวรรณ และ เด็กหญิงปิญานันท์ ปราณี จากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ถือว่าอายุน้อยที่สุดจากการเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ เล่าถึงผลงานของตนเองว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามได้รับผลเสียหายมากจากหอยเชอร์รี่ จึงได้คิดวิธีที่จะลดปริมาณหอยเชอร์รี่โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมี เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วย และจะพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองเพื่อที่จะช่วยชุมชนในการกำจัดหอยเชอร์รี่ให้ได้ปริมาณมากขึ้น ส่วนในปีหน้าก็จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าวอีกอย่างแน่นอน ส่วนน้องๆ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวคัทฬิยา เลาหพจนารถ นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์ธิวัตรกุล และนางสาวภัทร์นฤน ขัตติยะสุวงศ์ เจ้าของผลงานชุดอุปกรณ์ดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ ได้แรงบันดาลใจจากการเห็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำในเขื่อนโลหะหนักที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับชุมชนในวงกว้างและยังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดนครปฐมมีน้ำเสียจากโรงงานมากขึ้น ทั้งโรงเรียนยังสนับสนุนในการท าโครงการดังกล่าว และผลงานของตนเองนั้นไม่เพียงแต่จะนำไปใช้ได้ จ.นครปฐมเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอื่นๆ และต่อประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ด้านคุณครูจงกล บุญรอด ครูสอนวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จ. นครศรีธรรมราช บอกว่าจากการเข้ามาชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ในโครงการดังกล่าวนี้ มีความน่าสนใจมาก มีประโยชน์และได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลงานต่างๆของนักเรียนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและครู ว่าเราสามารถท าได้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ ซึ่งนักเรียนที่มานำเสนอผลงานนี้ทุกคนชอบวิชาวิทยาศาสตร์ และน้องๆสามารถอธิบายถ่ายทอดความรู้ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ดีและเข้าใจ และเป็นการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ค Globe Thailand: www.facebook.com/globethailand.ipst

 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี   ...
  โครงการ MK Sunday Together ครั้งที่ 12 ชวนพี่จูงน้องเรียนรู้งานศิลป์ผ่านเสียง    ...
  ครบรอบ 50 ปี ม.กรุงเทพ ความสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง   ...
  TK แจ้งเกิด 2012 พัฒนา เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะที่ถูกต้อง   ...
  แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ บทเรียนออนไลน์   ...