ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
:: ม.หอการค้า ชวนนักเรียนเรียนฟรี! ร่วมเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
ม.หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 มีความประพฤติดี มีอุดมคติอยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ สมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการหลักสูตร “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (β-Young Entrepreneur)” รุ่นที่ 3 รับทุนการศึกษาเรียนฟรี! โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนการศึกษาตลอดจนจบการศึกษาตลอด 4 ปี มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี อีกทั้งได้เรียนรู้จริงกับกูรูนักธุรกิจ อาทิ คุณพงษ์ศักดิ์ อิสสกุล, คุณศุภชัย เจียรวนนท์, คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์, คุณสุกิจ หวั่งหลี, คุณสาระ ล่ำซำ และผู้นำธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยกว่า 18 ท่าน อีกทั้งยังมีโอกาสรับเงินทุนตั้งต้นสำหรับการทำธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยทักษะความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ก.พ. 2556 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.utcc.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6000 และ 02-697-6781-3

 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ   ...
  Chiang Mai International School  โรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ...
  สถาบันไอทิม  หลักสูตรด้านบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ...
  โรงเรียนจักรดาว เตรียมความพร้อมไปเป็นรั้วของชาติ   ...
  โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์   ...