ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: Chiang Mai International School
โรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang Mai International School-CMIS) ตั้งอยู่บน ถนนเชตุพน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งในส่วนภูมิภาค โดยเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2497
          จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เขียนไว้ว่า "การศึกษาที่ดีเลิศในชุมชนที่เอื้ออาทร คือค่านิยมของชาวคริสต์ ช่วยให้นักเรียนนานาชาติมีคุณสมบัติที่พร้อมจะออกไปเผชิญชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ช่วยเหลือท้องถิ่นและช่วยเหลือโลก" สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรม ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านวิชาการอย่างเดียว
          โรงเรียนได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges, California, U.S.A. (WASC) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และได้รับการรับรองจาก Association of Indian Universities อีกด้วย
          ปัจจุบันโรงเรียนเป็นสมาชิกของ East Asia Regional Council of Overseas Schools (EARCOS) สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand-ISAT) และ ชมรมโรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (International Schools Circle of Chiang Mai ISCC)
          โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่จัดระบบการเรียนแบบระบบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามมาตรฐานของอเมริกาที่มีมุมมองแบบสากล ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาอย่างแท้จริง กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้และร่วมมือกันทั้งการเรียนและการทํางาน ทําให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในการเรียน
          วัตถุประสงค์ของการศึกษามุ่งกระตุ้นพัฒนาการและความก้าวหน้าของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและในทุกเนื้อหาของหลักสูตร เน้นที่การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดโดยอิสระ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์และแสดงออกทางด้านศิลปะ กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ
          โรงเรียนอนุบาลเรียนเต็มวัน รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี ชั้นเรียนอนุบาลสอนให้เด็กรู้จักทำงานคนเดียวและทำงานเข้ากลุ่ม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเกรด 1 อ่านเขียนเรียนเลขและภาษาอังกฤษง่ายๆ ทำงานฝีมือ งานศิลปะ ดนตรี พลศึกษา การเรียนรู้ในห้องสมุด การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ขาดไม่ได้คือเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
          การจัดการในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะจัดโต๊ะนักเรียนเป็นรูปครึ่งวงกลม หรือจัดเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถเข้าไปหาผู้เรียนทุกคน หรือจัดเป็นมุมกิจกรรมต่างๆ ทําให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าสนุก สอนให้เด็กรักการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมที่ช่วยกระตุ้นการแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
          หลักสูตรประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนไปให้ถึงมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว้ เน้นวิชาหลักด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ควบคู่ไปกับการเรียนศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ในห้องสมุด พลศึกษา และภาษาและวัฒนธรรมไทย เด็กที่เรียนอ่อนครูผู้สอนจะคอยให้ความช่วยเหลือติวเป็นรายบุคคลเพื่อปรับพื้นฐานให้แน่น
          สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็น 4 วิชาหลัก และเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี ละคร คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สุขภาพ ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส สเปน และจีน
          การจัดหลักสูตรวิชาการในระดับ Advanced Placement (AP) ตั้งแต่เกรด 9 เพื่อช่วยให้ความฝันที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าทั่วโลกของนักเรียนเป็นความจริง
          โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่โดดเด่นด้วยประสบการณ์ในการสอนกว่า 50 ปี ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกและอยู่ใกล้ชุมชน เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนฝากไว้ให้ผู้ปกครองที่มีความสนใจจะให้ลูกเข้าศึกษาโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 053-242027, 053-306152 โทรสาร 053-242455


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  ม.หอการค้า ชวนนักเรียนเรียนฟรี! ร่วมเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม    ...
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ   ...
  สถาบันไอทิม  หลักสูตรด้านบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ...
  โรงเรียนจักรดาว เตรียมความพร้อมไปเป็นรั้วของชาติ   ...
  โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์   ...