ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : เนเธงเธ”เธงเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
:   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
:   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
:   รัฐบาลโมร็อกโก มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จำนวน 15 ทุน
:   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
:   มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:   มูลนิธิฮิตาชิ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
:   สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า
:   มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ป.ตรี ประวัติศาสตร์ครองอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร
:   มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ มีทุนให้นักเรียนต่างชาติ
:   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด
:   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ
:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1
:   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา
:   ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน
:   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน
:   มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี
:   Gates Cambridge Trust เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก
:   แบรนด์ให้ทุนวิจัยทางสมอง มอบทุนสนับสนุนนักวิจัยไทย 500,000 บาท
:   ทุนแลกเปลี่ยนไทย-ออสเตรีย รับสมัคร ทุกสาขาวิชา
:   ทุน TECHNOLOGY GRANTS ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกในออสเตรีย
:   University of British Columbia แหล่งการเรียนรู้อันดับหนึ่งในบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
:   สภาการพยาบาล ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในต่างประเทศ
:   วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย มอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี
:   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครปริญญาตรี (สอบตรง)
:   มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 ทุน
:   ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ทุน
:   องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งชาติญี่ปุ่น รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน
:   University of North Dakota หลักสูตรครอบคลุมวิทยาการในวงกว้าง
:   มหาลัยวิทยลัยดังอิสราเอล มีหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
---------- Best veiw with 1024 x 768 pixels window.-----------

Watta Classifieds Company Limited. All Rights Reserved.2004
ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ elearneasy.com เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
กรณีต้องการประชาสัมพันธ์ในเชิงการศึกษาที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้ารบกวนช่วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ด้วย


บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Contact Us webmaster@elearneasy.com Tel : 0-2422-8134 กองบรรณาธิการ การศึกษาวันนี้ โทร. 0-2422-8134-5
ติดต่อฝ่ายโฆษณา elearneasy.com
ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2422-8058 , 0-2422-8172 , 0-2422-8223 , 0-2422-8245

ติดต่อฝ่ายการตลาด elearneasy.com
โทร. 0-2422-8008 ,0-2422-8059 ,0-2422-8385
tracker   website monitoring