ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : เนƒเธ™เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ
:: ม.รังสิต รับสมัครศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
:: นิด้า เปิดรับสมัค นิเทศฯ ป.โท-เอก
:: เรียน Pre-Sessional Course ในไทย กับอาจารย์ผู้ออกแบบหลักสูตรตัวจริง โดยสถาบัน IELTS Institute
:: MEDCOACH INSTITUTE สถาบันแนะแนวด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งแรกในไทย
:: สถาบันสอนภาษา AIMS เน้นแนวคิด “ผู้เรียนคือนักกีฬา ครูคือโค้ช”
:: ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรใหม่ รุกตลาด SMEs - Fashion เอาใจผู้ประกอบการขนาดย่อม
:: กศน. เร่งคลอด หลักสูตรเพื่อผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรกลุ่มเด็กเร่ร่อน ชาวเล (มอแกน,ไทยใหม่) และผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือผู้ไม่มีสัญชาติไทย
:: วิศวะสิ่งแวดล้อม มจธ.ยิ้ม ทำงานเสรีได้มากกว่าอาเซียน
:: ม.อ. จับมือมหาวิทยาลัยมาเลเซีย สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญาสาขาเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหาร
:: เปิดโลกการศึกษาสถาบันการจัดการPIMรองรับ AEC ซีพี ออลล์ ทุ่ม800ล้านสร้างตึกใหม่ มุ่งนโยบาย “ปลูกคน”
:: ศิลปากรอินเตอร์ เล็งเปิดหลักสูตร ป.เอก สร้างบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานโลก
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ศักยภาพ คณะดิจิทัลมีเดีย ผ่านงาน “SDM Channel 2012” ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตสู่ตลาดดิจิทัลต่างประเทศ
:: โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนต้นแบบ English Program
:: Raffles International College เปิดหลักสูตร Events Management
:: ม.รังสิต เปิดหลักสูตรนานาชาติ คณะนิติฯ เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี 58
:: ม.รังสิต ตอบโจทย์นักธุรกิจ เปิดหลักสูตร “ภาวะผู้นำธุรกิจเอเชีย” นานาชาติก่อนสู่การค้าเสรีอาเซียน
:: วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ผนึก 4 หลักสูตรเป็น 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ให้การศึกษาไทย
:: รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท สาขาการจัดการสำหรับนักบริหาร
:: มทร.ธัญบุรี เปิดรับป.โท - เอก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
:: มทร.ธัญบุรี นำร่องเปิดสาขาวิชา วิศวกรรมดินและน้ำ หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับภัยธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ จะเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
:: วิศวะจุฬาฯ บูรณาการหลักสูตร ก่อนป้อนบัณฑิตสู่ตลาดอาเซียน หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหลักสูตรต้นแบบที่มีมากว่า 98 ปี
:: อินเทรนด์ สาขาวิชา วิศวกรรมดินและน้ำ มทร.ธัญบุรี เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม ในวงการทางด้านเกษตร ในการดูแลระบบน้ำตามไร่นา ระบบน้ำตามสวน
:: วิศวะจุฬาฯ บูรณาการหลักสูตร ก่อนป้อนบัณฑิตสู่ตลาดอาเซียน
:: มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ใน 10 คณะ
:: ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ตอบสนองความต้องการตลาด
:: “วิทยาลัยนาโน พระจอมเกล้าลาดกระบัง” แห่งแรกในไทย เปิด ป.ตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
:: “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์” สุดยอด...หลักสูตรแรกในไทย
:: ก้าวสู่ปีที่ 2 สถาบันกันตนา เตรียมเปิด ป.โท “ผลิตรายการข้ามสื่อ”
:: ม.อัสสัมชัญ ผนึก ม.วูลลองกอง เปิดหลักสูตร MIB Joint Program : การค้าระหว่างประเทศ
:: “อำนวยศิลป์โมเดล” ยกระดับการเรียนการสอนสู่ “Thinking School” รองรับเสรีการศึกษาอาเซียน
:: “โพธิวิชชาลัย” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชูหลักสูตรศิลปศาสตร์ การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
:: “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์” สจล. แนะแนวทาง...สาขาสุดฮอตในอนาคต
:: “บริหารการศึกษา” หลักสูตร ป.เอก ที่ ม.หาดใหญ่ เปิดเพื่อนักบริหารการศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคน
:: ม.รังสิต เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ “วิชวลเอฟเฟค” (Visual Effect) ปรับเปลี่ยนแรงบันดาลใจ เป็นผลงานสร้างสรรค์
:: ม.สยามเปิดหลักสูตรใหม่ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยสันติศึกษา “ศิลปศาสตรบัณฑิต สันติภาพการศึกษาและการทูต” (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมและความเข้าใจในสถานการณ์โลก
:: ม.กรุงเทพ รับมือเสรีอาเซียน ชู หลักสูตรใหม่ “การจัดการโลจิสติกส์ ” เรียนลึก – ฝึกจริง- รู้ทันเหตุการณ์
:: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท การท่องเที่ยว คุณภาพเยี่ยม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว”
:: ม.อีสเทิร์นเอเชีย ผุดหลักสูตรใหม่“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง” ป้อนตลาดความงามในอนาคต จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน พบว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กำลังเป็นที่นิยมและเติบโตอย่างมาก
:: เว็บสเตอร์ประเทศไทย โกอินเตอร์ เปิดหลักสูตรระดับโลก Global MBA เป็นหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจระดับโลกของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ สหรัฐอเมริกา
:: ม.รังสิต จับมือ เอเชีย มาเจสติค แอร์ไลน์ สร้างศูนย์ฝึกบินจำลองแห่งแรกของม.เอกชน หากประเทศไทยต้องการจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการบิน จะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและบุคลากรทางด้านนี้มารองรับให้เพียงพอ แต่ปัจจุบันเรายังขาดแคลนบุคลากรทางนี้
:: ป.โท วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ม.หัวเฉียว ได้ 2 ปริญญา ไทย - จีน ยุคสมัยที่ชาวจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านผลงานวรรณกรรมที่เป็นภาษาจีนด้วย
:: หลักสูตร Customized ที่สาธิตพัฒนา วางเป้าหมาย เรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแจกทุนให้โอกาสเด็กเรียนดีสำหรับการเปิดตัวหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
:: จุฬาฯเปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท ประวัติศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรที่ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเรียนที่ให้ความรู้และเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางครอบคลุมหลายภูมิภาค
:: โครงการ SRU การโรงแรมนานาชาติ ม.รังสิต การโรงแรมของ Stenden University มีจุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางด้านบริหาร ในขณะที่หลักสูตรการโรงแรมของไทย จุดเด่นจะอยู่ที่งานบริการ ฉะนั้นการเรียนในหลักสูตรนี้จะครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับงานบริหารการโรงแรมอย่างแท้จริง
:: สนช. เดินหน้าเปิดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมขึ้นในประเทศ เป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีคนคิดคนทำมาก่อน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์
:: เอ้-นนทวัชร์ ขึ้นแท่นคณบดีนิเทศศาสตร์ ม.ปทุมธานี ใช้ประสบการณ์ปั้น “นักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”
:: คณะอัญมณี ม.บูรพา ปั้นคนคุณภาพ เรียนจบ มีงานทำตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
:: ว.นานาชาติ สวนสุนันทา พัฒนาหลักสูตร ส่งน.ศ.ฝึกงานการโรงแรมที่สวิตฯ ให้นักศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น
:: บริหารธุรกิจ ABAC ภาษาดี วิชาการเด่น ปัจจุบันเอแบคมีนักศึกษาทั้งหมด 20,000 คน ครึ่งหนึ่งเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ในจำนวนนั้นมีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประมาณ 2,000 คน
:: M.B.A. ชั้นเรียนพิเศษ ม.รังสิต อีกหนึ่งหลักสูตรแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์สาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต (Professional M.B.A.)” ที่มีสโลแกนประจำหลักสูตรว่า “เรียนรู้ ซึมซับ พัฒนา ต่อยอด”
:: ป.โท นิติเศรษฐศาสตร์ฯ มธ. ผลิตมืออาชีพด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยากแนะนำ
:: บริหารธุรกิจ จุฬาฯ เรียนดี มีทุนรองรับ ด้วยความที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ทุกคณะจึงได้รับความนิยมและความสนใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อจากนักเรียนทั่วประเทศ
:: ม.อ. ดันหลักสูตร 2 ปริญญา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามจากคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา หวังแก้ปัญหาขาดแคลนนักกฎหมายอิสลามชายแดนใต้
:: มธบ. ผุดหลักสูตรนานาชาติใหม่ ป.โท-เอก สาขายุทธศาสตร์และการข่าวกรอง เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเมืองการปกครองในปัจจุบัน
:: ม.อัสสัมชัญจับมือสนง.นวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม
:: “ดร.สมภพ” นั่งแท่นอธิการบดีปัญญาภิวัฒน์ฯ พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารงานการศึกษาแนวใหม่หลังจากเข้ารับตำแหน่ง รับเป็นงานที่ท้าทายมาก
:: “ม.แสตมฟอร์ด”ชูธงรบ รุกตลาดการศึกษา เปิดตัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดคนใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมแถลงนโยบายด้านการศึกษาแนวใหม่ของทางมหาวิทยาลัยไปในคราวเดียวกัน
:: ป.ตรี ทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต แก้ไขทุกปัญหาสายตา ตลาดงานยังขาดแคลน
:: ประกวดภาพถ่าย บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี
:: นมตราหมีชวนคนเก่ง กล้า มั่นใจ ชิงทุนกว่า 6 แสน
:: University Initi@tive2010
:: ม.มหิดล ดันหลักสูตรใหม่มาแรง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย รายได้กว่าครึ่งแสน
:: M-150 IDEOLOGY 2010 รางวัล 2.7 แสน
:: โครงการห้องสมุดมีชีวิต
:: ขยายเวลารับภาพถ่าย
:: โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
:: สสวท. ชวนม. ต้น ประเมินความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
:: นิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมที่ออสเตรเลีย
:: ประชุมนานาชาติ EDUCA 2010
:: ประกวดเล่าเรื่อง หนังสือคือแรงบันดาลใจ
:: Executive MBA มกค. ปรับหลักสูตรใหม่ เน้นความคิดเชิงกลยุทธ์แก้ไขปัญหาธุรกิจ
:: 14-18 กรกฎาคม เทศกาลหนังสือเด็ก
:: Future Park Young Designer Contest 2010
:: อาซาฮี อบรมเทคนิคถ่ายภาพพลุ
:: ศิลปะโป้ยเซียน
:: หลักสูตรร่วม วิทยาศาสตร์-การจัดการ ม.มหิดล ป.ตรี ควบ ป.โท สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่
:: มทร.พระนคร เปิดอบรมวิชาชีพฟรี
:: สสส. ให้ทุนโครงการสวนผักคนเมือง
:: นครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
:: SIPA Game Award 2010
:: สานจิตรเสวนา 2 :มีปัญญารักษาทุก(ข์)โรค
:: สัมมนา 101 วิธี การสร้างวินัยเชิงบวก
:: OKKid.net ประกวด motto
:: Home Pro Champion 4
:: ประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
:: มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ ประกวด โครงการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA
:: หลักสูตร Digital Art ม.รังสิต เรียนแอนิเมชั่นครบวงจร
:: ทีโอเอประกวดถ่ายภาพ
:: มทร.พระนคร เปิดอบรมหลักสูตรทำเว็บเพจ
:: TK MOS Olympic 2010
:: ประกวดภาพถ่ายกับ สสวท.
:: ประกวดนวนิยายสั้น
:: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อบรมเชิงปฏิบัติการ
:: ประกวดภาพถ่ายดิจิทัล มนต์เสน่ห์ทะเลไทย
:: สบท. จัดประกวดสปอตวิทยุ ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท
:: ซัมเมอร์คอร์สไต้หวัน
:: แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
:: แข่งฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วย+เงินรางวัล
:: เรียนดนตรีที่วอลรัส
:: English By Example รู้ศัพท์ รู้จริง แต่งประโยคได้
:: งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ศูนย์ฯ สิริกิติ์
:: 4 องค์กรใหญ่ ผนึกกำลังเปิดหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงฯ TEPCoT รุ่น 3
:: ป.ตรี สารสนเทศทางธุรกิจ สถาบัน TNI ตลาดงานต้องการสูง เรียนจบไม่ตกงาน
:: วัดแววอัจฉริยะ งานวทท.ครั้งที่ 5
:: ห้องนิทรรศการฟรี ๆ
:: สัมมนา Mobile Broadband
:: สัมมนา Mobile Broadband
:: ประกวดออกแบบบ้านเหล็ก
:: เปิดตัว 100 ทุนปริญญาตรี-เอก งานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร
:: เตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโยธา
:: เทศกาลนิทานในสวนปีที่ 6
:: เรียน 24 อาชีพระยะสั้น มทร.ธัญบุรี
:: สสวท. เชิญร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในงานวันเด็ก
:: สสวท. จัดกิจกรรมวิชาการ ครบรอบ 38 ปี
:: ประกวดคลิปวิดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา
:: Quiksilver&Roxy Design Contest
:: วันเด็กเข้าฟรีพิพิธภัณฑ์เด็ก
:: ศธ. ชวนเที่ยววันเด็กสนามกีฬาแห่งชาติ
:: ประกวดจิตรกรรมช้างไทย
:: แจกหนังสือตามรอยเท้าพ่อ
:: UMT-POLY OPEN HOUSE 2010
:: ประกวดโครงงานฯ ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
:: ประกวดเขียนแผนธุรกิจ IP Mart Award 2009
:: สสวท. รับครูอบรมสาระการออกแบบฯ
:: ประกวดออกแบบกราฟฟิกบนเสื้อชิงทุนกว่า 1 แสน
:: ประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนกว่า 1 แสนบาท
:: อบรมคอมพ์-ภาษา ชั่วโมงละ 10 บาท
:: ดิสนีย์ แข่งจัดสวนจำลอง
:: มทร.พระนคร อบรมวิชาชีพระยะสั้น
:: พระนิรันตราย (จำลอง) สองกษัตริย์ หาทุนสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี พระปิยมหาราช
:: รับม.ต้น แข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
:: จับฉลากแจงรางวัลหนูน้อยนพมาศ 108 มงกุฎ
:: ช่องทางทำงานพยาบาลที่นิวซีแลนด์
:: รับสมัครแฟนต้ายุวทูต
:: แข่งขันต่อเลโก้
:: นิทรรศการการศึกษานานาชาติ
:: เวิลด์แก๊สประกวดถ่ายภาพ-เรียงความ
:: แข่งทักษะคณิต ประจำปี 2552
:: 66 ปี ฉลองกิจกรรมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
:: เรียนทำอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง
:: มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี
:: ไอ แอม สปอร์ต อะคาเดมี่ สอนฟุตบอลฟรี
:: RSU JAPANESE FAIR 2009
:: งานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
:: มหกรรม Teen Town
:: นิทรรศการการศึกษานานาชาติ 2009
:: เปลื้อง-ละครเวทีม.กรุงเทพ
:: ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ
:: แอร์บัสประกวดภาพถ่าย
:: เวทีวัยทีน : ร้องเล่นเป็นสุข
:: งานมหกรรมอาชีพ ครั้งที่ 2
:: ดิสนีย์ประกวดคลิปเด็กชิงทุน
:: มรภ.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
:: สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
:: มหกรรมความรู้การพัฒนาจิต
:: ร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ฟรี
:: TNI DAY 2009 2 ปี วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
:: มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ
:: ค่ายวิทยาศาสตร์ บัว..มหัศจรรย์
:: ชิงรางวัลภาพถ่าย
:: เสวนา..จากอิหร่านถึงปากีสถาน
:: โฆษณาในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
:: เทศกาลปล่อยแสง 3-เด็กฉลาด ชาติเจริญ
:: นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
:: ประกวดดนตรีไทยชิงเงินแสน
:: Work&Travel USA 2010
:: CFO มืออาชีพ รุ่น 4
:: Inspired by Rome
:: คอนเสิร์ตการกุศล เป้ - ป่าน - ปุย
:: วิทยุการบินฯ รับนักศึกษาฝึกงาน
:: ม.รังสิต ประกวดกลอนสด
:: ช่อง 3 รับคนเขียนบทโทรทัศน์
:: ม.รังสิต อบรมหลักสูตรการนวด
:: ประกวดเล่าเรื่อง
:: ประกวดผลงานศิลปะรุ่นเยาว์
:: Asia-Pacific Youth Rally
:: ประกวดภาพถ่าย กินปู ดูเรือบิน ที่เกาะลันตา ณ สุวรรณภูมิ...ยามค่ำคืน
:: ประกวดเรียงความ ครูดี ที่ฉันประทับใจ
:: ยูเนสโกประกวดภาพถ่าย
:: ติวภาษาอังกฤษมัธยมฯ
:: อบรมอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นฟรี
:: ปูเสื่อ กางจอ ดูหนังกลางลาน
:: วิทยาศาสตร์สร้างงาน เทคโนโลยีสร้างเงิน
:: อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ
:: สัมมนาการบริหารความเสี่ยงฯ
:: แข่งความรู้ไอทีชิงสองแสน
:: รับม.1-ม.3 โครงการนายอำเภอน้อย
:: อบรมภาษาล้านนา
:: เรียนภาคฤดูร้อนที่กุ้ยหลิน
:: Eco Book-Eco Learning
:: อบรมอาชีพระยะสั้น
:: สัมมนาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
:: Bach Piano Concerto
:: อบรมฟรีคณะเทคโนฯ เกษตร
:: นิทรรศการหอศิลป์
:: อาชีวะตรวจรถฟรีสงกรานต์
:: ประกวดภาพถ่ายปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
:: ประกวดดนตรี ไม่มีเครื่องดนตรี
:: สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 4
:: New Frontier Music Academy เปิดสอนดนตรีสำหรับเยาวชน
:: อบรมครูสอนดาราศาสตร์
:: อบรมล่ามภาษาท้องถิ่น-ภาษามือ
:: อบรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
:: เรียนอาชีพระยะสั้น
:: ประกวดผลงานศิลปกรรม
:: ๑๑๑ พระราชทานกำเนิดจุฬาฯ
:: อบรมสร้างผู้ประกอบการฟรี
:: Music ~ The Sound I Saw
:: สอนลูกออมเงิน
:: อบรมศิลปะการเชิดหุ่น
:: สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 4
:: พระนครเหนือ อบรมเชิงปฏิบัติการ
:: เทสโตประกวดคลิปวีดีโอ
:: วิทยาลัยนวัตกรรม Open House
:: ประกวดคำขวัญ
:: MK Young Creative Contest 2009
:: ประกวดเรียงความ-โปสเตอร์
:: ก.พ. เปิดสอบ ภาค ก.
:: แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลีย 2009
:: Hi Project 12 ปี 12ให้ ไมนิจิ
:: The Green Planet 2009
:: ม.นเรศวร พะเยา จัดค่ายมัธยมฯ
:: ประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม
:: ตลาดหลักทรัพย์อบรมเยาวชนมัธยมฯ
:: มช. อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์
:: รับ 60 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
:: ภาษาจีน “สบายๆ”
:: เรียนอังกฤษที่ ELS Language Centers
:: มหิดลอินเตอร์จัดค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน
:: Kid Kitchen
:: ประชุมวิชาการสถาปัตย์
:: Trendyday Music Contest
:: รับครูวิทย์-คณิตอบรม Handheld
:: นานาชาติมหิดลจัดอบรม
:: แจกวีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหว
:: ปลูกฝังการออม
:: เรียนภาษาญี่ปุ่น
:: เทศกาลละครนานาชาติ
:: ก.พ. เปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
:: EcoDesign 2009
:: เรียนอังกฤษภาคฤดูร้อน
:: มก.อบรมภาษาต่างประเทศ
:: สถานี ETV ติวเข้ม O-NET และ A-NET
:: ดีเจ KKU Channel Contest 2009
:: อบรมการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
:: Thailand Energy Awards 2009
:: ปั้นเยาวชนนักวิทยาศาสตร์
:: มร.เปิดรับ ป.โท การจัดการ
:: เรียนอังกฤษออนไลน์
:: มธ.จัดสัมมนาอุษาคเนย์ศึกษา
:: จุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษ
:: พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
:: หลักสูตร Bangkok Fa
:: International Study Fair
:: UMT Open House 2009
:: ซัมเมอร์แคมป์ญี่ปุ่น
:: สสวท. จัดงานเด็กที่สวนสยาม
:: สัมมนา “อคติที่แอบแฝง”
:: อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 2
:: โครงการประกวดต้นฉบับ
:: ประกวดงานเขียนนวัตกรรม
:: เจนนี่ชวนเขียนนวนิยายรัก
:: งาน “ Smart Science by DPU ”
:: นิทรรศการรางวัลศิลปะ
:: Robocode 2009
:: มหกรรมตรุษจีนรังสิต
:: แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2009
:: ประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตย
:: ประกวดเรียงความ
:: ประกวดวิดีโอคลิป
:: ร้านขนมใบตองกะทองหลาง
:: ติวเข้ม O-NET เด็ก ม.6 ฟรี
:: โครงการค้นหาคนเขียนบท
:: ชวนประกวดวิดีโอคลิป
:: ประกวดสื่อสารสนเทศ
:: มก.รับนิสิตภาคพิเศษ
:: แหล่งหางานของนักศึกษาจบใหม่
:: ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า
:: ชวนครูส่งผลงาน
:: แคมป์ ทู ยูนิเวอร์ซิตี้
:: ประชุมวิชาการ “ยากับเด็ก”
:: 30 บาท รอบรู้เรื่อง ICT
:: สจล. สอนการใช้อาร์เอฟไอดีแท็กฟรี
:: แข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
:: แข่งความรู้เศรษฐศาสตร์
:: ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ
:: แข่งเขียนแผนการตลาด
:: ประกวด แต่งเพลงประจำสถาบัน
:: อบรมการใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ
:: ประกวดออกแบบอาคาร
:: ประกวดสื่อโภชนาการ
:: อบรมการพัฒนาการจัดการ
:: ประกวดเยาวชนจิตรกรแห่งประเทศไทย
:: แข่งว่ายน้ำ รังสิตแชมเปี้ยนชิพ
:: การประกวดออกแบบอาคาร
:: คุรุสภาประกวดข้อเขียน
:: ประกวดโลโก้ 45 ปี TMA
:: ประกวดแต่งเพลงประจำสถาบัน
:: แข่ง XML Superstar
:: ฝึกวิชาช่างระยะสั้น 48 ชั่วโมง
:: เอเชียในความเปลี่ยนแปลง
:: มูลนิธิยุทธสารฯ ประกวดชิงทุน
:: มจธ.เดินวิ่งการกุศล
:: คืนสู่เหย้ามหาพฤฒาราม
:: Exchange Program 2009
:: เรารักโรงเรียนกับโตชิบา
:: Tu Research Forum 2008
:: ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 12
:: ภาพถ่าย“ฉัน(หลง)รักอัมพวา”
:: ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
:: KMUTT Open House 2008
:: ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2009
:: ประกวดแนวความคิดทางเทคโนโลยี
:: ประลองไอเดียบนลานปล่อยแสง
:: โบว์ชมพูต้านมะเร็ง
:: แจกหนังสือภาษาจีนฟรี
:: ประกวดออกแบบที่จอดรถ
:: นิทรรศการภาพถ่าย
:: คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
:: แนวการสอนภาษาอังกฤษ
:: ปลูกจิตสำนึกนักอนุรักษ์
:: มหกรรมหนังสือระดับชาติ
:: คืนสู่เหย้า 37 ปี รามคำแหง
:: ประชุมวิชาการแพทย์
:: เรียนภาษาอังกฤษใต้ทะเล
:: Thailand Jazz Competition
:: เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย
:: ประกวดภาพถ่ายชิงเงินสด
:: พระราชทานปริญญาบัตร
:: แหล่งข้อมูลวัสดุออนไลน์
:: ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
:: ข่าวและแบบธรรมเนียมทหาร
:: ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย
:: Green IT Day ครั้งที่ 7
:: ม.ธุรกิจฯจัดประชุมวิชาการ
:: ม.รังสิต รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
:: ทรัพย์สินทางปัญญาไทย
:: เรียนรู้ไม่จำกัดวุฒิและวัย
:: อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
:: ศึกษาต่ออเมริกา ครั้งที่ 23
:: พัฒนาสื่อ ICTอย่างสร้างสรรค์
:: ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
:: เสวนา Work and Travel
:: สื่อสารสัมฤทธิ์แนวคิดพอเพียง
:: ศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 25
:: อาชีพนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 3
:: แฟชั่นรุ่นใหม่ประจำปี 2009
:: เฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่
:: หนึ่งวิธีคิด กู้วิกฤตพลังงาน
:: ร่วมกิจกรรมในระดับโลก
:: เนสท์เล่ประกวดสื่อการเรียนการสอน
:: จุฬาฯจัดเสวนาวิชาการ
:: มหัศจรรย์ วันอัศวิน อย. น้อย
:: อบรมพัฒนาการทางการศึกษา
:: โลกรักศิลปิน ศิลปินรักโลก
:: Garage Band Music Contest
:: KMUTT Open House 2008
:: มจพ.จัดงาน
:: สมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
:: การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย
:: บริติช เคานซิล ประกวดเรียงความชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ
:: เปิดหลักสูตรสำหรับนักบริหาร
:: ม.มหิดลจัดอบรมเดือนสิงหาคม
:: แหล่งข้อมูลวัสดุออนไลน์
:: แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
:: เทศกาลภาพยนตร์โลกครั้งที่ 6
:: ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
:: ประกวดสัญลักษณ์สมัชชาสุขภาพ
:: เด็กไทยมุ่งมั่น สานฝันเรียนรู้
:: ภาพพิมพ์-วาดเส้น ชิง 2 ล้าน
:: มสธ.พัฒนาภาษาอังกฤษ It Works
:: งาน Intersec Thailand 2008
:: โครงการคุณแม่คุณภาพ
:: นิทรรศการศิลปะในเมือง
:: ออกแบบไม้ไอศกรีม
:: ป.ป.ช.ประกวดภาพโปสเตอร์
:: พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน
:: แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน
:: นักออกแบบตกแต่งอาหาร
:: เปิดฝันสู่นางแบบมืออาชีพ
:: ยุทธการรักษา-สร้างฐานลูกค้า
:: ประกวดแผนงานการตลาด
:: ภาพวาดจากใจมอบให้แม่
:: การออกแบบเครื่องแต่งกาย
:: ออกแบบการ์ดและของชำร่วย
:: โลกร้อนสร้างวิกฤต
:: วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
:: คิดถึงทะเล คิดถึงเรา
:: จุดประกายวรรณกรรม
:: เทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพฯ
:: โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 65
:: จัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียน
:: ม.ศรีปทุม เปิดเวทีรับงานวิจัย
:: University Academy Contest
:: ประชุมวิชาการและวิจัยประจำปี 51
:: ประกวดเรียงความ-ตราสัญลักษณ์
:: U MUSIC CHALLENGE 2008
:: โชว์ผลงานวิจัยด้านธุรกิจคุณภาพ
:: แนะครูใส่ใจเด็กมีปัญหาการเรียน
:: ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
:: แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน
:: ไฮโดรเฮลท์ ร่วมประกวดภาพ
:: เทศกาลภาพยนตร์(แบบ)ลองดี
:: แจกทุนออกค่ายอาสาพัฒนา
:: TNI DAY 2008
:: ภายถ่ายสายใยแห่งรอยยิ้มแม่
:: นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
:: โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์
:: ม.ศรีปทุม เปิดเวทีรับงานวิจัย
:: แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ
:: ภาพถ่ายชิงเงินสด 55,000 บาท
:: นิเทศจุฬาฯ สวมบทนักสืบจำเป็น
:: ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร
:: สร้างสรรค์ Idea ลงเสื้อ T-Shirt
:: MK Recycle for Home
:: ม.มหิดลประกวดภาพถ่าย
:: ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน
:: โครงการประกวดออกแบบของเล่น
:: ออกแบบของใช้ชิงเงิน 40,000 บาท
:: เชิญชวนตกแต่งออกแบบห้องด้วยสี
:: THAINOX DESIGN AWARD 2008
:: ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
:: กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน
:: ประกวดวรรณกรรมการเมือง
:: ประกวดกลอนสด-ระบายสี
:: เทคนิคการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
:: Education UK Talks 2008
:: ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
:: ม.มหิดล จัดงาน International Day
:: การประกวด TSFA 2008
:: สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 4
:: สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ
:: สร้างสังคมปลอดทุจริต
:: สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย
:: แข่งขันรอยเท้าในโรงเรียน
:: ร่วมไขคดีปริศนาฆาตกรรม
:: ประกวดหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทานฯ-ทุนเรียนวิศวะ
:: รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชน
:: ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
:: เยาวชนไทยกับสังคมผู้สูงวัย
:: ประกวดภาพถ่ายดิจิตอล
:: ตอบปัญหาเศรษฐกิจกับ ธปท.
:: มหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ
:: รางวัล เจ้าฟ้าไอที
:: เรียงความภาษาอังกฤษ
:: แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
:: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
:: เครื่องครัวช่วยโลกร้อน
:: อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4
:: ประกวด DJ-SPOT NEWGEN
:: สร้างผู้ประกอบการเยาวชน
:: TMC เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์
:: เรียนรู้สนุกกับกิจกรรมโลกร้อน
:: จัดประชุมใหญ่นานาชาติ
:: มสธ.รับไม่อั้นเปิด 12 สาขา
:: โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
:: มหกรรมศึกษาต่อออสเตรเลีย
:: MUIC Open House 2008
:: เซน ชวนร่วมเวิร์คช็อป
:: แนวทางเร่งด่วนการค้า-การลงทุน
:: การจัดระบบรถรับ-ส่งน.ร.
:: ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
:: ม.รังสิต มอบหมวกรุ่นที่ 21
:: แสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 25
:: แมคโดนัลด์ แชมเปี้ยนคิดส์
:: ประกวดภาพยนตร์-โทรทัศน์
:: ดีไซน์หัวใจรักษ์โลก
:: แรลลี่ M.B.A. จุฬาฯ
:: มรภ.สวนสุนันทา รับป.โท M.B.A.