ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : เธ‚เนˆเธฒเธง
:: เปิดใจ 8 คนเก่งแอดฯ เผยเคล็ดลับการสอบระดับท็อปของประเทศปี ’55 จากการประกาศผลสอบแอดมิสชั่นส์กลาง ประจำปีการศึกษา 2555 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
:: “ข้อควรรู้ในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2555”
:: มฉก. รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 จำนวน 13 คณะ
:: การสอบ GAT และ PAT ปี 2555 ต้นในขั้นตอนต่างๆ แล้วอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้ นักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรทราบด้วยว่า
:: การเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2555 ภัยธรรมชาติช่วงนี้น่าเป็นห่วงสำหรับนักเรียนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยาวนานแบบนี้ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงการเรียนและการสอบ
:: กติกามารยาทในการเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัย (2) การสมัครแต่ละระบบควรดูเงื่อนไขและกติกาเป็นหลัก ทั้งนี้อาจมีการกำหนดข้อห้ามบางประการที่ทำจำกัดสิทธิ์คนบางกลุ่มเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆ
:: ความหลากหลายของระบบการคัดเลือก ทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจตรงกันก็คือ ณ ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่บทบาทสำคัญในการสร้างกฎกติกามารยาทการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
:: การพัฒนาความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย การแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ด้วยระบบและกลไกการรับมีความหลากหลายมากขึ้นเป็นลำดับ
:: “เลือกคณะวิชาอย่างไรดี ” 2 วิธีและทางในการตัดสินใจเลือกคณะวิชารวมถึงมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนควรยึดหลักความสนใจการเรียนเป็นหัวใจสำคัญ
:: “เลือกคณะวิชา: ข้อคิดที่ควรมาก่อนสถาบัน” ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐก็ไม่ต่างไปจากเอกชนแต่ประการใด
:: เอนทรานซ์ แอดมิชชั่นส์ ระบบรับตรง วังวนการรับนักศึกษาไทย การได้รับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายคน
:: เพียรหาตัวตนก่อนเลือกคณะฯ หาหนทางเรียนปริญญาอย่างมีความสุข เลือกคณะที่ชอบ สาขาที่ใช่ กายและใจต้องพร้อม
:: ศักยภาพเที่โดดเด่นของเด็กไทย ต้องหมั่นสร้างประสบการณ์เพื่อประเทศของเราจะได้ถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ บ้าง และประเทศของเราจะได้เจริญก้าวหน้า
:: การเตรียมตัวเพื่อการสอบครั้งสำคัญ ผ่านพ้นวาระการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2553 ไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน และปิดการรับสมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 ปี 2554
:: คุณสมบัติสอบตรงคณะแพทย์ที่ควรรู้ การเข้ารับราชการหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว และต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
:: ระบบรับตรงกับการเข้าศึกษา เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนิยมนำมาใช้มากเป็นลำดับต้นๆ จนมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบการรับสมัครนักศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชั่นส์แต่ประการใด
:: ระบบการคัดเลือกระดับอุดมศึกษา คัดผ่านระบบDirec Admissions/ Admissions
:: แง่คิดก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อ ปัจจุบันระบบการสอบเพื่อประเมินหรือวัดความรู้ของนักเรียนก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย
:: ปิดเทอมไม่เริงใจ ขณะนี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอมภาคการศึกษาต้นกันพอดี น้อง ๆ หลายคนยังต้องขมักเขม้นในการทำการบ้านปิดเทอมที่อาจารย์มอบหมายให้
:: หลักการเลือกคณะสำหรับการสมัครแอดมิสชั่นส์ เพื่อน ๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกสมัครสอบ PAT โดย สทศ.กำหนดการรับสมัครก็ได้กล่าวไปแล้วในฉบับก่อน การจะสอบทั้ง 7 PAT นั้นเป็นเรื่องที่สาหัสพอสมควร
:: รับตรง/สอบตรง/โควตาปี’54 สัดส่วนจำนวนรับเพิ่ม การจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระบบปิด ต้องใช้ผลสอบ O-NET GAT PAT ซึ่ง GAT PAT สามารถสอบได้ปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 3/2553 นี้ สอบระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2553
:: การเตรียมสอบO-NET เพื่อการสมัครเข้าเรียนปี2554
:: แอดมิชชั่นส์ไม่น่ากลัว.... อยู่ที่ว่าน้องพร้อมหรือไม่
:: สอบO-NET ปี2554 กำหนดวันที่ 19-20 ก.พ.
:: นับหนึ่งเพื่ออนาคต สอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: ฤดูแห่งการสอบ เตรียมตัว-สมองให้พร้อม
:: ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย
:: สทศ.ให้เฉลยข้อสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2553
:: GAT-PAT ยังเป็นกระแสสำคัญที่น้องควรรู้
:: แจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (Admissions) ประจำปี 2553
:: 12-15 พ.ค. สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย แอดมิสชั่นส์ 2553
:: กฎกติกาและมุมมอง ของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
:: “ กำหนดวันขายระเบียบการฯ”
:: วิทยาเขตฯ: โอกาสในการสมัคร เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐ
:: การตัดสินใจเลือกคณะวิชา สำหรับการศึกษาต่อ
:: www.GATREVOLUTION.org ดึงกูรูติว GAT
:: แนวทางการคัดเลือกเ เข้ามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553
:: ตั้งสมาคมอธิการบดีฯ ดูแล Admissions
:: ตั้งสมาคมอธิการบดีฯ ดูแล Admissions ปี 53
:: ข้อควรรู้และความเข้าใจ ในระบบการศึกษา
:: ศักยภาพการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย คือ ?
:: ทางตันแอดมิสชั่นส์ อีก 3 ปีเจอแบบใหม่แน่
:: ศักยภาพการเรียนและการเตรียมตัวสอบ
:: ข้อควรรู้โครงการรับตรงแพทยศาสตร์ ปี 2553
:: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการรับนักศึกษา
:: ข้อควรรู้สำหรับการรับนักศึกษาประจำปี 2553
:: ปัญหามาตรฐานการศึกษาของ “ชาติ” กับมาตรฐานแบบไทยๆ
:: หลักการเลือกคณะ แอดมิสชั่นส์ ปี 53-54
:: ปัญหาการศึกษาของชาติ(นิยม) กับมาตรฐานแบบไทยๆ
:: พิธีกรรมรับ (ว้าก) น้อง ความรุนแรงในรั้วมหาวิทยาลัย
:: ข้อคิดการตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัย
:: แด่ว่าที่น้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย
:: เตรียมอุดมฯ คะแนนสูงสุด 5 คณะ สังคมฯ มศว คนสมัครมากที่สุด
:: ข้อมูลข่าวสารการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: จากปัญหาสมัครสอบเอเน็ต ถึงข้อเสนอเปลี่ยนระบบแอดมิสชั่นส์
:: แนวโน้มการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
:: ปมปัญหาการสมัครสอบเอเน็ต และผลกระทบต่อสิทธิ์ผู้อื่น
:: การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับรับตรงและโควตา
:: ผลการเรียน (เกรด) และการนำไปใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
:: ระบบโควตามหาวิทยาลัย ปี 2552
:: โอเน็ตกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2552
:: ข้อควรรู้สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2552
:: ข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะ ประจำปี 2551
:: การสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาชีพ (PAT) ปี 2553
:: การสมัครคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยระบบรับตรง
:: การทำข้อสอบ
:: องค์ประกอบในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2552
:: สมัครเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2553
:: การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
:: การสมัครคัดเลือกแพทยศาสตร์ปี 2552
:: การสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2552 (4)
:: ข้อควรรู้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2552
:: เปิดประเด็นแอดมิสชั่นส์ 2552 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552
:: การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2552 (3)
:: แอดมิสชั่นส์ ปี 2553
:: การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2552 (2)
:: การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2552 (1)
:: ความขัดแย้งในกิจกรรมรับน้องใหม่ เรื่องยุ่ง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ รับรองวิทยฐานะม.รัฐ-เอกชน
:: จับกระแส เสียงร้องจากม.เอกชน
:: การเรียนและกิจกรรมกับความสำคัญในการศึกษา
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ มหิดลฯ ซิวอันดับ 1 โอเน็ต
:: จับกระแส การเริ่มต้นใหม่เริ่มแล้ว
:: การรับน้องกับการเรียนมหาวิทยาลัยปี 1
:: มทร.ล้านนาเปิดเตรียมวิศวะ-บริหาร เสริมความต้องการตลาดแรงงาน
:: จับกระแส อ่อนประชาสัมพันธ์ หรือไม่ใส่ใจ ?
:: การกู้เงินเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรื่องที่ไม่ควรวิตกของนักศึกษาใหม่
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ สกอ.จ่ายเงินค่าเดินทางให้น.ศ.ประสบปัญหาทางการเงิน
:: จับกระแส ทุกรูปแบบ
:: โค้งสุดท้ายของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2551
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ น.ร.ได้สิทธิ์แอดมิสชั่นส์ใหม่ 110 คน
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ สทศ.วิเคราะห์โอเน็ต 3 ปี
:: จับกระแส เกิดขึ้นจนได้
:: มหาวิทยาลัยเปิดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อีกหนึ่งทางเลือกของผู้สนใจเรียน
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ พบ! สารพัดโกงแอดมิสชั่นส์มากขึ้น
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ มติทปอ.มีภาษาที่ 2 ในแอดมิสชั่นส์ปี 2553
:: จับกระแส ฝากไว้พิจารณา
:: เส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย
:: เส้นทางสู่แอดมิสชั่นส์ 2551 ถึงทางตรงแล้ว
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ ศธ.เตรียมที่นั่งน.ร.พลาดแอดมิสชั่นส์
:: จับกระแส พบคำตอบได้ที่ www.elearneasy.com
:: ความคาดหวังในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
:: เส้นทางสู่แอดมิสชั่นส์ 2551 คุณสมบัติผู้สมัคร (จบ)
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ 115,426 คน สมัครแอดมิสชั่นส์ เกษตร-จุฬาฯ-มช.? ติด 3 อันดับแรก
:: เริ่มเห็นจุดเปลี่ยน
:: เรื่องน่ารู้สำหรับการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
:: เส้นทางสู่แอดมิสชั่นส์ 2551 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ต่อ)
:: ตะกร้าข่าวรอบสัปดาห์ เผยคะแนนสูง-ต่ำแพทย์ เฉลี่ยต่ำกว่าทุกปี
:: จับกระแส โอกาสยังเปิดกว้างเสมอ
:: กติกาในการเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
:: คุณสมบัติผู้สมัคร (ต่อ)
:: เสนอสอบ
:: แกนกำลังเปลี่ยน?
:: ตรวจสอบข้อมูลการเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
:: คุณสมบัติผู้สมัคร (ต่อ)
:: อาจารย์ฟิสิกส์ย้ำ
:: ถึงเวลาต้องตัดสินใจ
:: การเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย (ต่อ)
:: คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ)
:: แจงเหตุไม่เห็นด้วย ?แอดมิสชั่นส์ปี 53?
:: ทำไม ต้องแยกสอบ ?เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ? ?
:: คนไทยค้านแอดมิสชั่นส์ ปี 2553 สทศ.เตรียมเสนอให้ทปอ.ชี้ขาด
:: คุณสมบัติของผู้สมัคร
:: น่าปวดหัวแทนน้อง ๆ
:: การเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
:: สทศ.เปิดสอบโอเน็ตรอบพิเศษ 29-30 มี.ค.นี้
:: ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง
:: เปิดใจผอ.อุทุมพร กรณีโกงโอเน็ต ?สทศ.จบแล้ว?
:: ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: ปัญหาการทุจริตการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: การสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
:: ข้อคิดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: ข้อคิดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: องค์ประกอบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต
:: มาตรฐานการตัดเกรดเพื่อสมัครเข้ามหา?ลัย
:: ข้อควรระวังในการสอบโอเน็ต
:: การสอบโอเน็ตประจำปี 2551
:: ข้อคิดในการการเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
:: เนื้อหาข้อสอบโอเน็ต
:: จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไร
:: จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรดี
:: การเข้าร่วมกิจกรรมกับการเตรียมตัวสอบ
:: โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยปี 2551
:: ระบบมหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบัน
:: การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
:: หลักสูตรและสาขาวิชาที่น่าสนใจ
:: ?การเลือกคณะวิชาและมหาวิทยาลัย?
:: ?ข้อควรรู้ในการสมัครและเข้าสอบ?
:: การทำข้อสอบแอดมิสชั่นส์
:: เทคนิคพิชิตข้อสอบแอดมิชชั่น 2551
:: GPAX และ GPA กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2551
:: ?มาตรฐานข้อสอบ 2550?
:: ?ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวิชาเฉพาะ ตุลาคม 2550?
:: ?เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ?
:: ?ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเข้าห้องสอบ ?
:: ?แนวข้อสอบวิชาเฉพาะประจำปี 2551 ?
:: องค์ประกอบค่าร้อยละและกลุ่มสาระวิชากับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
:: การวางแผนเลือกคณะวิชากับการเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2008
:: ?ความสำคัญของการสอบโอเน็ต?
:: ?กองทุนกู้ยืม (กยศ.) กับโอกาสทางการศึกษา?
:: ความสำคัญของโอเน็ตกับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย...อีกครั้ง
:: การสละสิทธิ์การศึกษากับทิศทางการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
:: การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์กับแนวโน้มการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต
:: ?O-NET กับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2551?
:: สัดส่วนและองค์ประกอบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปี 2553
:: ?A-NET กับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2551?
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
---------- Best veiw with 1024 x 768 pixels window.-----------

Watta Classifieds Company Limited. All Rights Reserved.2004
ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ elearneasy.com เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
กรณีต้องการประชาสัมพันธ์ในเชิงการศึกษาที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้ารบกวนช่วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ด้วย


บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Contact Us webmaster@elearneasy.com Tel : 0-2422-8134 กองบรรณาธิการ การศึกษาวันนี้ โทร. 0-2422-8134-5
ติดต่อฝ่ายโฆษณา elearneasy.com
ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2422-8058 , 0-2422-8172 , 0-2422-8223 , 0-2422-8245

ติดต่อฝ่ายการตลาด elearneasy.com
โทร. 0-2422-8008 ,0-2422-8059 ,0-2422-8385
tracker   website monitoring