ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : เธฃเธฑเธšเธ•เธฃเธ‡ เธชเธญเธšเธ•เธฃเธ‡ เน‚เธ„เธงเธ•เน‰เธฒ
:   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
:   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
:   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด
:   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
:   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา
:   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครปริญญาตรี (สอบตรง)
:   ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
:   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาจิตวิทยา/จิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ
:   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับโควตาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
:   ลาดกระบัง ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ รับสมัครโครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น
:   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี-เอก
:   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับตรง โอลิมปิกวิชาการ 2557
:   มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ
:   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกนักเรียนโครงการทายาทแพทย์แผนไทย
:   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี-เอก
:   เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 66
:   มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักเรียน ม. 6 โครงการรับนักเรียนเรียนดี
:   มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร (เพิ่มเติม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
:   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
:   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับป.ตรี 4-5 ปี/เทียบโอน รอบสุดท้าย
:   มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
:   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
:   โรงเรียนการไปรษณีย์ รับจบม.6เรียน1ปี จบได้บรรจุเป็นพนักงานระดับ 2
:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโทและปริญญาเอก
:   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
:   เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนรับ รับวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคพิเศษ
:   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
---------- Best veiw with 1024 x 768 pixels window.-----------

Watta Classifieds Company Limited. All Rights Reserved.2004
ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ elearneasy.com เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
กรณีต้องการประชาสัมพันธ์ในเชิงการศึกษาที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้ารบกวนช่วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ด้วย


บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Contact Us webmaster@elearneasy.com Tel : 0-2422-8134 กองบรรณาธิการ การศึกษาวันนี้ โทร. 0-2422-8134-5
ติดต่อฝ่ายโฆษณา elearneasy.com
ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2422-8058 , 0-2422-8172 , 0-2422-8223 , 0-2422-8245

ติดต่อฝ่ายการตลาด elearneasy.com
โทร. 0-2422-8008 ,0-2422-8059 ,0-2422-8385
tracker   website monitoring